Home

Welkom bij huisartsenpraktijk DE HEEG

een praktijk die al ruim 30 jaar bestaat!

Ons ervaren medisch team zet zich in voor u en uw gezondheid. Op deze website vindt u informatie over onze praktijk.

Openingstijden

De praktijk is van maandag tot en met vrijdag geopend van 08:00-17:00 uur.
De spreekuren verlopen volgens afspraak.
Tussen 12:00-13:30 uur is de praktijk alleen voor spoedgevallen bereikbaar.
Na 17:00 uur en op weekend- en feestdagen kunt u voor spoedeisende zaken contact opnemen met de Huisartsenpost Maastricht en Heuvelland, die zich bevindt bij het MUMC+ (043 38777777)

Assistentes

Voor het maken van een afspraak met de huisarts kunt u bellen met onze assistentes. De assistente zal u enkele vragen stellen over de reden van uw afspraak. Zij kan zo inschatten hoe dringend het probleem is. Er wordt per afspraak 10 minuten gereserveerd. Als u meerdere klachten heeft of de huisarts langer wil spreken, kunt u een dubbele afspraak maken.
Voor korte medische vragen kunt u in de eerste plaats terecht bij onze assistentes. Zij zijn opgeleid om antwoord te kunnen geven op deze vragen. Mochten zij uw vraag niet kunnen beantwoorden, dan wordt deze besproken met de huisarts en krijgt u het antwoord na overleg.
Uitslagen van uitgevoerde onderzoeken kunt u via de assistente krijgen. Ook voor vragen over uw medicatie kunt u bij haar terecht.
Daarnaast is er een assistentespreekuur: op afspraak kan de assistente in de behandelkamer onder andere bloedprikken, hechtingen verwijderen, wratten aanstippen, wonden verzorgen, oren uitspuiten, injecties geven of een hartfilmpje maken.

Praktijkondersteuners

In onze praktijk werken twee praktijkondersteuners.
De praktijkondersteuner die mensen met chronische ziekten begeleidt,  is opgeleid om mensen met diabetes, astma/COPD, hoge bloeddruk hart- en vaatziekten of een risico daarop te behandelen. Na verwijzing door de huisarts kunt u terecht op haar spreekuur. Vervolgens zult u via een oproepsysteem regelmatig door haar gezien en gecontroleerd worden.
De praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg is een psycholoog. Ze kan u snel en laagdrempelig begeleiden bij uw psychische en/of psychosociale klachten. U kunt hierbij denken aan klachten zoals stress, somberheid of angsten. Heeft u een psychische klacht? Dan maakt u eerst een afspraak met de huisarts, zij bepaalt samen met u welke zorg u nodig heeft en zal u, indien nodig, verwijzen naar de praktijkondersteuner.
Aan de gesprekken met onze praktijkondersteuners zijn voor u geen kosten verbonden.
Deze zorg valt binnen de basisverzekering, aangezien het om huisartsenzorg gaat.

Klachten

Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk kan het toch voorkomen dat u geen goed gevoel heeft over onze praktijk. Bijvoorbeeld wanneer u denkt niet serieus te zijn genomen of wanneer u de praktijk niet goed heeft kunnen bereiken. Wij willen uw klacht graag zo snel mogelijk horen, zodat wij ervan leren en onze dienstverlening kunnen verbeteren.
Een klacht kunt u rechtstreeks bij een van ons melden, of u kunt deze schriftelijk indienen. Desgewenst kunt u daarvoor ons klachtenformulier gebruiken, dat u vervolgens kunt inleveren of opsturen. Wij nemen uw klacht zo snel mogelijk in behandeling en u krijgt telefonisch of via een afspraak een reactie. Mocht uw klacht voor ons niet helemaal duidelijk zijn, dan bellen wij u.
Komen we er samen niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris van Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). De klachtenfunctionaris zoekt met u naar een oplossing. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt is vertrouwelijk. U kunt uw klacht voorleggen via de website van SKGE.