Nieuws

PRAKTIJKTOEKOMST

Na heel mooie, drukke jaren in de Heeg, waarin de praktijk gegroeid, verbouwd, gemoderniseerd en geprofessionaliseerd is, draag ik op 1 januari 2022 de praktijk en daarmee de zorg voor u over aan dokter Sabrkhany.

Ik combineer patiëntenzorg graag met werken bij de huisartsopleiding Maastricht. Een eigen solopraktijk blijkt die combinatie echter in de weg te staan.

Dokter Sabrkhany, die sinds februari in de praktijk werkt, zal samen met zijn echtgenote, huisarts Schoorel, de praktijk voortzetten. Ik ga mijn werk bij de universiteit combineren met patiëntenzorg in een andere huisartsenpraktijk. Hoe moeilijk weggaan uit de Heeg ook is, het is goed om het nieuwe doktersteam alle ruimte te geven.

Op dit moment verandert er nog niets voor u en werken dokter Sabrkhany en ik samen in de praktijk zoals u gewend bent.

drs. K. M. Boots
Maastricht, 24 juni 2021

DE ZORG WERKT VEILIG -PERSBERICHT

Zuid-Limburg, 16 september 2020

De zorg werkt veilig in Zuid-Limburg, ook in corona-tijd
Zorgverleners vragen burgers om medewerking

Zorgorganisaties in Zuid-Limburg hebben extra maatregelen genomen. Daardoor kunnen ze in deze corona-tijd op een veilige manier werken. Ze vragen patiënten, cliënten en bezoekers om zich aan de veiligheidsmaatregelen te houden. Zo zorgen we er samen voor dat de zorg zo veel mogelijk kan blijven doorgaan in onder meer ziekenhuizen, huisartspraktijken en de geestelijke gezondheidszorg. Ook bij een toename van corona-besmettingen.

Dezelfde zorg op een andere manier
Zorgverleners willen in deze corona-tijd iedereen op een veilige manier zorg blijven bieden. Daarom kijken de huisarts, medisch specialist of verpleegkundige vaak eerst of ze een patiënt telefonisch of via beeldbellen kunnen helpen. Het zijn dezelfde hulpverleners die dezelfde zorg verlenen, alleen op een andere manier.

Veiligheidsmaatregelen
Als de zorgverlener denkt dat het toch beter is om een patiënt in levende lijve te zien, dan is dat gewoon mogelijk. Op een veilige manier. Ziekenhuizen, huisartspraktijken en GGZ-organisaties zijn daarop voorbereid. Zo is er voldoende ruimte in de wachtkamer door meer tijd tussen de afspraken in te plannen. Huisartsen hebben een apart spreekuur voor mensen met coronaklachten. Bij de behandeling of verzorging van patiënten dragen zorgverleners beschermingsmiddelen. Waar nodig staan er plexiglas schermen. En natuurlijk gelden de corona-basisregels. Op de eigen website vermelden zorgorganisaties in Zuid-Limburg welke veiligheidsmaatregelen ze hebben genomen.

Verpleeg- en verzorgingshuizen
Ook verpleeg- en verzorgingshuizen hebben in deze corona-tijd extra veiligheidsmaatregelen genomen. Daardoor kan een zieke of besmette bewoner niet in contact komen met anderen. Bezoekers blijven welkom als ze zich aan de hygiëne- en huisregels houden. Bewoners kunnen gewoon naar buiten voor een wandeling of andere activiteiten, zolang dit past binnen de maatregelen van de overheid.

Tips voor veilige zorg
Op hun website vermelden zorgverleners wat patiënten en bezoekers kunnen doen om de zorg veilig te houden. Alvast een paar tips:
   • Kijk op thuisarts.nl betrouwbare informatie van artsen over ziekte en gezondheid
   • Kom zo veel mogelijk alleen naar uw afspraak
   • Kom niet te vroeg of te laat
   • Desinfecteer de handen
   • Houd 1,5 meter afstand
   • Zeg uw afspraak af als u corona-klachten krijgt en laat u testen bij de GGD

Dit is een bericht van Adelante, Anders Beter Centrum, Cicero Zorggroep, CZ, Envida, GGD Zuid Limburg, Huisartsen en Huisartsenposten in Zuid-Limburg, Keerderberg, Koraal, Maastricht UMC+, MeanderGroep, Mondriaan, PlusPunt MC, Sevagram, Stadspoli Maastricht, VGZ, Vivantes, Zorg Groep Beek, Zorghuis Beek en Zuyderland.

CORONA richtlijnen in onze praktijk

Beste patiënten,

Om veilige zorg te kunnen bieden in onze praktijk, en dus besmetting van patiënten en personeel met het coronavirus te voorkomen, vragen wij uw aandacht voor de volgende richtlijnen.

Algemene richtlijnen:

  • Maak u zich zorgen over uw gezondheid? Heeft u klachten? Kijk op thuisarts.nl u er zelf iets aan kunt doen. Op Thuisarts staat vaak ook wanneer u uw huisarts beter kunt bellen. U kunt ook kijken op moetiknaardedokter.nl
  • Twijfelt u nog? Of worden uw klachten erger? Dan kunt u altijd bellen naar de praktijk. Kom niet zonder afspraak naar de praktijk.
  • De assistente zal vragen of u klachten heeft die passen bij een corona-infectie. Zo weet zij welke zorg op dat moment het beste bij u past, bijvoorbeeld een advies via de telefoon, een afspraak met de huisarts in de praktijk of bij u thuis.
  • Als u een afspraak heeft kom dan alleen, begeleiders wachten buiten.

Veilige zorg in onze praktijk
Onze praktijk is zo ingericht dat aan alle eisen is voldaan om patiënten veilig zorg te kunnen verlenen:

  • Er worden verspreid over de dag minder mensen tegelijk gezien, waardoor de wachtkamer zo leeg als mogelijk blijft en 1,5m afstand gewaarborgd is. 
  • Ook zullen alle medewerkers handschoenen dragen bij lichamelijk onderzoek en bloedprikken. 
  • Voor patiënten met klachten die kunnen passen bij een corona-infectie zal een afspraak gemaakt worden op een apart spreekuur.

Coronatest bij de GGD
Indien u klachten heeft die passen bij het corona-virus kunt u voor een test contact opnemen met de GGD op telefoonnummer 0800-1202. Zodra de uitslag bekend is geeft u deze aan ons door en dan kunnen we beslissen hoe uw klachten verder bekeken kunnen worden. Bent u te ziek om te komen of om naar de GGD te gaan, dan belt u ons en er volgt eventueel een eerdere beoordeling. Meer informatie staat op de site van de GGD ZL. 

Vragen over Corona?
Voor algemene informatie en vragen over corona verwijzen wij u naar de volgende websites/instanties:

  • Veel informatie kunt u vinden op de website Thuisarts.nl. U kunt er ook een ‘zelf-test’ doen. 
  • Met al uw vragen over corona kunt u terecht Landelijk informatienummer van het RIVM: 0800-1351 van 08:00 tot 20:00 uur 
  • Voor uitleg over het coronavirus in begrijpelijke taal én in andere talen, ga naar de website van Pharos.

LSP

Zorgverleners kunnen relevante medische gegevens betrouwbaar en veilig met elkaar delen. Dit gebeurt elektronisch via het LSP (Landelijk SchakelPunt) en uiteraard alleen met uw toestemming. 

Informatie over het LSP en het toestemmingsformulier vindt u in de folder die u in de praktijk meekrijgt en ook op de website: www.volgjezorg.nl.

Uw medische gegevens worden niet opgeslagen in het LSP, maar blijven bij uw eigen huisarts; andere zorgverleners en apothekers hebben alleen inzage in uw belangrijkste medische gegevens.

Uw keuze om uw medische gegevens te delen via het Landelijk Schakelpunt kunt u op drie manieren doorgeven:

1. U vertelt de huisarts of assistente of u wel/geen toestemming geeft (mondeling);

2. U vult het toestemmingsformulier uit de folder in en geeft dit aan de assistente;

3. U maakt uw toestemmingskeuze op www.volgjezorg.nl.
De huisartsenpraktijk krijgt hier bericht van en uw keuze wordt in ons systeem verwerkt.

We horen graag of u wel of geen toestemming geeft voor het delen van uw medische gegevens via het LSP. 
Als u geen toestemming wilt geven, horen we dat dus ook graag van u!