Nieuws

Zomerperiode

In de vakantieperiode zal dokter Boots in de weken van 8, 15 en 22 juli en weer vanaf 12 augustus in de praktijk zijn. Dokter Duijsens werkt in de periode van 29 juli tot 12 augustus; daarna start haar zwangerschapsverlof, we zullen haar in december weer in de praktijk terugzien.

Praktijkondersteuning somatiek/chronische ziekten

Per januari 2020 zal de praktijkondersteuning somatiek (chronische ziekten) niet meer via ZIO lopen, hetgeen betekent dat de praktijk dan afscheid moet nemen van Judith Heijnders, die via ZIO in onze praktijk werkt.
Jolanda Engwegen, doktersassistente in onze praktijk, zal worden opgeleid tot praktijkondersteuner en zet de werkzaamheden van Judith Heijnders voort.

Afwezigheid praktijkondersteuner chronische ziekten

Judith Heijnders, praktijkondersteuner chronische ziekten, zal voorlopig wegens ziekte niet aanwezig zijn.
De mensen die een afspraak met haar hebben, zullen worden gebeld door de assistente om deze  te verplaatsen.
Dokter Boots zal samen met assistente Jolanda Engwegen de spreekuren van Judith Heijnders overnemen.